Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-280S//ID

Mã sản phẩm YAS280S
Giá bán
Liên hệ
Thương hiệu Yamaha
Key Eb
Bell Two-piece
Keys Polyester, High F#, Front F
Thumb Hook Adjustable
Finish Silver-plated
Neck 280 style
Mouthpiece 4C
Case Included
Tình trạng Còn hàng
Danh mục:
Liên hệ nhanh