Các hợp âm piano cơ bản thường dùng

Các hợp âm piano cơ bản

Hợp âm trưởng và thứ là các hợp âm cơ bản nhất mà ta có thể chơi trên đàn piano. Cấu tạo một hợp âm trưởng gồm nốt ở bậc 1, bậc 3 và bậc 5. Tương tự, hợp âm thứ hình thành từ bậc 1, bậc 3 giảm xuống nửa cung và bậc 5.

Hợp âm trưởng: Được ký hiệu bằng một chữ cái in hoa.

Hợp âm thứ: Được ký hiệu bởi một chữ cái in hoa và theo sau là chữ m viết thường.

Các hợp âm biến thể khác: Được ký hiệu tương tự và có thêm dấu #, b hoặc chữ số.

Hợp âm nốt C

C: C E G

F: F A C

G: G B D

Am: A C E

Hợp âm nốt D

D: D F# A

G: G B D

A: A C# E

Bm: BDF#

Hợp âm nốt E

E: E G# B

A: A C# E

B: B D# F#

C#m: C# E G#

Hợp âm có nốt F

F: F A C

Bb: Bb D F

C: C E G

Dm: D F A

Hợp âm có nốt A

Hợp âm  có nốt A

A: A C# E

D: D F# A

E: E G# B

F#m: F# A C#

Hợp âm trưởng

Đô trưởng: C E G

Rê trưởng: D F# A

Mi trưởng: E G# B

Fa trưởng: F A C

Sol trưởng: G B D

La trưởng: A C# E

Si trưởng: B D# D#

Hợp âm thứ

Đô thứ: C Eb G

Rê thứ: D F A

Mi thứ: E G B

Fa thứ: F Ab C

Sol thứ: G Bb D

La thứ: A C E

Si thứ: B D Fb

Hợp âm thăng (#) và giáng (b)

Hợp âm thăng giáng được hình thành dựa trên hợp âm trưởng và thứ với quy luật rất đơn giản như sau:

Từ hợp âm gốc, bạn đều cho các nốt tăng thêm 1/2 cung để tạo thành hợp âm thăng và tương tự. Giảm xuống 1/2 cung để hình thành hợp âm giáng.

Bây giờ bạn đã nắm rõ các hợp âm căn bản gồm có 7 hợp âm trưởng và 7 hợp âm thứ. Cùng các hợp âm thăng, giáng. Tổng cộng bạn đã biết tất cả 24 hợp âm gồm cả dễ và khó. Công việc tiếp theo bạn cần làm là ghi nhớ và thực hành thật nhiều qua những buổi tập.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học piano tại Thanh Hóa cơ bản, hãy liên hệ qua hotline 0946.376.885 & 0978.005.900 để được Music House tư vấn. Và tìm được lớp học như ý nhé!

 

 

 

Liên hệ nhanh